Die unregelmäßigen Verben

Unregelmäßige Verben

Infinitiv

Partizip Präteritum

Partizip Passiv

1. Person Singular

3. Person Singular

Imperativ

být (*)

byl

-

jsem

jsou

bud’!

chtít (*)

chtěl

chtěn

chci

chtějí

chtěj!

vědět (*)

věděl

-

vím

vědí

věz!

jíst

jedl

-

jím

jedí

jez!

jet

jel

-

jedu

jedou

jed’!

moci

mohl

-

můžu

můžou

-

hnát

hnal

hnán

ženu

ženou

žeň!

mít

měl

-

mám

mají

měj!

spát

spal

-

spím

spí

spi!

psát

psal

psán

píšu

píšou

piš!

růst

rostl

-

rostu

rostou

-

(*) Da být (sein), chtít (wollen) und vědět (wissen) häufig verwendete Verben sind, haben wir für Sie zur besseren Übersicht alle Formen im Indikativ Präsens zusammengestellt:

Indikativ Präsens

být (sein)

chtít (wollen)

vědět (wissen)

Singular, 1.Person

jsem

chce

vím

2.Person

jsi

chceš

víš

3.Person

je

chce

Plural, 1.Person

jsme

chceme

víme

2.Person

jste

chcete

víte

3.Person

jsou

chtějí

vědí

Transgressiv (*)

jsa usw.

chtěje usw.

věda usw.

(*) siehe Übersichtstabelle

Indikativ Futur von být: budu, budeš usw. (siehe Übersichtstabelle)

In den folgenden Kapiteln werden wir Ihnen nun erklären, wie Sie die Verben anwenden können.


 


 
 
Sprachenlernen24