Die regelmäßigen Verben

Die folgende Tabelle ist unterteilt nach den Musterwörtern, die wir für Sie in der Liste zur Einteilung in die Verbklassen zusammengestellt haben.

Regelmäßige Verben, unterteilt nach Verbklassen

Klasse

Infinitiv

Partizip Präteritum

Partizip Passiv

1. Person Singular

3. Person Singular

Imperativ

I.

volat

volal

volán

volám

volají

volej!

I.

znát

znal

znán

znám

znají

znej!

II.

litovat

litoval

litován

lituji

litují

lituj!

II.

výt

vyl

-

vyji

vyjí

vyj!

III.

muset

musel

-

musím

musí

mus!

III.

viset

visel

-

visím

visí

visej!

III.

umět

uměl

-

umím

umějí

uměj!

IV.

plavat

plaval

-

plavu

plavou

plav!

IV.

prát

pral

prán

peru

perou

per!

IV.

mést

metl

-

metu

metou

meť!

IV.

dřít

dřel

dřen

dřu

dřou

dři!

IV.

vinout

vinul

vinut

vinu

vinou

viň!

IV.

kousnout

kousl

kousnut

kousnu

kousnou

kousni!

IV.

péci/péct

pekl

pečen

peču

pečou

peč!

IV.

zapnout

zapl

zapnut

zapnu

zapnou

zapni!

Anschließend finden Sie eine Auswahl unregelmäßiger Verben.


 


 
 
Sprachenlernen24